تقدیرنامه ها -

عملکرد مجموعه آسا پردازش آسمان در ارائه خدمات فنی مهندسی و خدمات پس از فروش به مشتریان محترم، همواره مبتنی بر اصول مشتری مداری و جلب اعتماد، رضایت و خشنودی کارفرمایان گرامی بوده و تکریم مشتری با صداقت در گفتار و اجرای آن سرلوحه فعالیت های این شرکت می باشد.

در ذیل بخش کوچکی از رضایت مندی کارفرمایان محترم را مشاهده می نمایید.

 

تقدیرنامه افرا نت